Get Etnisten vähemmistöryhmien välinen rasismi Suomessa (Finnish PDF

By Katri Kyllönen

Etnisten vähemmistöryhmien välinen rasismi on ajankohtainen ja merkityksellinen aihe kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, naapurustoissa ja kaikenkaikkiaan monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa. Samalla se on ilmiönä haasteellinen tunnistaa ja tunnustaa. Non battling new release ry:n vuosina 2012-2016 toteuttamassa Etnisten vähemmistöryhmien välinen rasismi-hankkeessa on tutkittu seitsemän professional gradu-tutkimuksen kautta etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin ilmenemistä lasten ja nuorten elämässä tämän päivän Suomessa sekä kehitetty menetelmä etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin vähentämiseksi lasten ja nuorten parissa. Tämä artikkelikokoelma kokoaa hankkeen aikana kerätyn tiedon yhteen. Se ei ole ainoastaan monipuolinen kuvaus etnisten vähemmistöryhmien välisestä rasismista ilmiönä, vaan myös moninainen kuvaus Suomessa asuvista enisten vähemmistöryhmien lapsista ja nuorista ja heidän kokemuksistaan elämästään Suomessa. Teos nostaa esille lasten ja nuorten oman äänen ja heidän kokemuksensa syrjäytymisen maisemista ja pärjäämisen edellytyksistä.

Show description

Get Solfeggio I: virtual.lumo.org (Finnish Edition) PDF

By Susanna Király

Many scholars locate tune idea and ear-training difficult.
During the Nineties, in reference to my licentiate thesis "Solfège within the machine lecture room" (2000), I initiated a study undertaking which taken with studying results in middle-grade and higher-level periods, and commenced to boost a CAI strategy for educating and studying track concept and ear-training.

In his essay in 1949, Zoltán Kodály drafted his rules very basically at the significance of track. A következő lépés [The subsequent step] is "… to introduce humans to the secrets and techniques of the numerous elements of tune, to pave the best way in the direction of the enormous works of global literature. to maneuver clear of the slim limits of unison to tune of 2 or extra components which in its regulations holds extra freedom. this is often the best way of democracy in track! --- Unison music with an easy instrumental accompaniment additionally develops a few passive and vague, virtually unconscious, feel of concord. yet our ear can simply thoroughly obtain the polyphonic track if we discover ways to sing one half with out instrumental accompaniment in order that we will be able to be aware of the opposite components. during this manner we will be able to search to appreciate that kind of tune, the place the elements aren't dwelling through themselves on my own, yet through supporting and complementing one another, they convey a unit of a better point. This skill develops slowly, yet working towards it's not dull, actually it really is pleasant, because this trip leads in the direction of the nice masterpieces via increasingly more attractive song. (Kodály 1975 [1949]: 253 Translated: Kirsti Fekete.)

Show description

Matti Hyryläinen's Uusi yhteiskuntajärjestelmä: Teoria luontoa säästävästä PDF

By Matti Hyryläinen

Teoria luontoa säästävästä yhteiskunnasta.

Tämä teos esittää uuden ja hämmästyttävän teorian yhteiskuntajärjestelmästä, jolla ei ole diktatuurin ja demokratian valtaa keskittäviä ominaisuuksia eikä kapitalismin ja sosialismin luontoa tuhoavia ominaisuuksia.

Teos on tarkoitettu tavallisille kansalaisille, kaikille niille, jotka ovat huolissaan politiikan ja talouden nykyisestä tilasta. Se on tarkoitettu yhdistäväksi aatteeksi, mutta myös uudenlaisen käytännön esittämäksi vaihtoehdoksi kaikille niille, jotka
kritisoivat nykyisenkaltaista poliittista järjestelmää ja sille rakentuvaa pankkien ja suuryhtiöiden valtaan perustuvaa taloutta.

Show description

Get Bambin lapset: Perhe metsän siimeksessä (Finnish Edition) PDF

By Felix Salten,Markus Lång

"Bambin" jatko-osassa seurataan Genon ja Gurrin ensimmäistä elinvuotta. Vanhempiensa suojeluk­sessa vasat saavat oppia tuntemaan metsän ja niityn ihmeet ja vaarat.

Felix Salten kuvaa luontoa ja eläimiä ainutlaatuisen hienovaraisesti. Lukija tempautuu eläinten maailmaan ja osallistuu niiden kohtaloon, joka on hänenkin kohtalonsa.

"Bambin lapset: Perhe metsän siimeksessä" julkaistiin alun perin vuonna 1939. Teoksessa on Hans Bertlen alkuperäiskuvitus sekä suomentajan jälkisanat.

Show description

Read e-book online Vuosi M/S Alpolla 2003 - 2004: Konepäällikön PDF

By Vesa Nummela

New Yorkissa valmistettu ja Normandian maihinnousuun v.1944 osallistunut oululainen Hinaaja M/S Alpo sai 2000-luvun alkuvuosina uuden elämän, kun innokas kunnostusporukka päätti pelastaa sen ja tehdä siitä jälleen merikelpoisen aluksen.

Aluksen konepäällikkö Vesa Nummela on koostanut valokuvista, lehtileikkeistä ja päiväkirjamerkinnöistään mielenkiintoisen teoksen Alpon konehuoneen kunnostuksen vaiheista sekä Alpon eläkevuosien ehkä kunniakkaimmasta ajanjaksosta. Yhden vuoden sisään mahtuu sekä pääkoneen ensimmäinen käynnistys yli vuosikymmenen hiljaiselon jälkeen että matka Caeniin Normandian maihinnousun 60-vuotisjuhlallisuuksiin.

Kirjan tapahtumat alkavat juhannuksesta 2003, jolloin Nummela liittyi Alpon kunnostajiin ja päättyy juhannukseen 2004, jolloin Alpo miehistöineen väsyneenä, mutta onnellisena palasi Normandian matkaltaan takaisin kotisatamaan Oulun Toppilansalmeen.

Show description

Download e-book for kindle: Pyhä Ihminen (Finnish Edition) by Marjut Moisala

By Marjut Moisala

Tämä teos on tullut jatkamaan Amenhotep - Valkoisen Lootuksen Laulu - kirjassa kuvattua vihkimysten tietä ja on kirjoitettu yhdessä inspiroituneessa tilassa Armon Mestarin Akenatonin kanssa. Opit mitä Siriuksen aurinkovihkimyksissä tapahtuu sekä saat tietoa Merkaba - valokehosta sekä sen korkeimmista muodoista sekä moniulotteisesta DNA:stasi.

Tieto johtaa oivalluksiin ja Vihkimystielläsi tuo sinut olemisen tilaan, jossa ei-oleminen on väistämätön osa kokonaisuutta. Tyhjyys ja täyteys ovat Yksi.

Ja Sinusta syntyy - Pyhä Ihminen!

Show description

Download e-book for iPad: Maailman valtiot ja niissä käynnit: Ismondia 1960-2014 by Ismo Porna,Kultismo Tuotanto

By Ismo Porna,Kultismo Tuotanto

Maailman valtiot ja niissä käynnit - Ismondia 1960-2014 on Ismo Pornan yli puolivuosisatainen aikamatka maailman kaikkiin nykyisiin ja eräisiin entisiin valtioihin sekä ns. ei-suvereeneihin maihin vuosina 1960–2014. Tosin matka alkoi jo 1944, jolloin hän saapui syntymällä Suomeen.

Kirja on yleinen tietopaketti ja henkilökohtainen matkakokemus maailman kaikista valtioista. Kustakin maasta on perustietojen ja tunnuslukujen lisäksi lyhyt itsenäistymisen historia sekä väestön ja valtionhallinnon rakenteet hallitsevine johtajineen vierailuvuonna ja vuonna 2014. Kirja etenee kronologisten matkakokemusten kautta valtio valtiolta ja matka matkalta Ruotsista 1960 Etelä-Sudaniin 2011 ja edelleen vuoden 2014 loppuun. Tieto ja matkailu avartavat ja tähän Ismondia antaa oivallisen täydennyksen omiin tehtyihin ja tuleviin matkoihin kaikkialle maailmaan.

Show description

Download PDF by Juha Peltomäki: Pieni Java 8 -kirja (Finnish Edition)

By Juha Peltomäki

Uuden suomenkielisen Java-perusteoksen toinen painos! Kirja sopii opiskelijalle, Javaa aloittavalle sekä Javan aiempia versioita hieman osaavalle. Tiivis kirja on sopiva sekä oppilaitosten kurssikirjaksi että itseopiskeluun.
Java on säilyttänyt jo lähes 20 vuotta asemansa johtavana olio-ohjelmointikielenä. Java eight tuo mukanaan kaivatun tuen funktionaaliselle ohjelmoinnille lambda-lausekkeiden muodossa.
Kirjan alkuosassa käydään läpi Javan perusteet, olio-ohjelmointi ja kokoelmat. Loppuosa pureutuu Java 8:n tärkeimpiin uudistuksiin eli lambda-lausekkeisiin ja uuteen graafiseen JavaFX-kirjastoon. Kirjaan liittyvän lisämateriaalin, kuten esimerkit, voi ladata osoitteesta books.jupelearning.com.

Show description